Универсаль уку гамәлләре

Шәхси үсеш-үзгәреш нәтиҗәләренә ирешү осталыгы булып түбәндәгеләр санала:

  • укучыларның шәхси, һөнәри үзбилгеләнешен,
  • әдәп-әхлак нормаларын үзләштерүен, тиешле карар кабул итә белүен,
  • үзен тормышта лаеклы шәхес итеп кую

Предметара нәтиҗәләр булып татар теле  курсын өйрәнгәндә универсаль уку гамәлләре формалашу  санала.

Шәхси универсаль  уку гамәлләре.

 

Регулятив универсаль  уку гамәлләре. Танып-белү  универсаль  уку гамәлләре.

 

Коммуникатив универсаль  уку гамәлләре.

 

 

—       укучыларның шәхси, һөнәри үзбилгеләнешен,

—        -әдәп-әхлак норма-

ларын үзләштерүен, тиешле карар кабул итә белүен,

—        үзен тормыш-

та лаеклы шәхес итеп кую

—       максат кую (уку бурычларын билгеләү, нәрсәне беләбез,

нәрсә билгесез?);

 

—        планлаштыру – максатка ирешү, нәтиҗәгә килү юлларының

эзлеклелеген билгеләү;

—       фаразлау ,булачак нәтиҗәләрне, аның күләмен күзаллау;

—        контроль эшчәнлек төрләрен, читкә тайпылуларны

искәртү;

—        коррекция – планнан тайпылышлар булганда, башкарылган эшкә төзәтмәләр кертү;

—        бәя – укучының материалны ничек һәм нинди күләмдә

үзләштерүен аңлавы, үз хаталарын тануы һәм төзәтүе

—       эзлекле фикер

йөртүгә (логикага) нигезләнгән гамәлләр

—        алга бурыч кую,   аны чишү белән бәйле гамәлләр

 

 

—        башка

кешеләрнең фикерен исәпкә алу,

—        тыңлый, әңгәмәгә кушыла белү,

—       яшьтәшләре һәм өлкәннәр белән хезмәттәшлек итү

 

 

Мәктәптә татар телен өйрәнү түбәндәге нәтиҗәләргә алып  килергә тиеш:

шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: укучының һәр яклап үскән, мөстәкыйль рәвештә белем алырга, камилләшергә әзер буларак формалашуы;

метапредмет нәтиҗәләр: белем алу нигезен тәшкил иткән төп компетенцияләргә ия булу, предметара төшенчәләрне үзләштерү;

 татар теле  фәне (предмет) буенча нәтиҗәләр: татар теле программасы буенча билгеле бер белем һәм күнекмәләргә ия булу; иҗади эшчәнлек тәжрибәсен, белем-күнекмәләрен гамәли файдалана алу.

 

Регулятив универсаль  уку гамәлләрен формалаштыру чарасы булып – продуктив уку технологиясе ; танып-белү  универсаль  уку гамәлләрен формалаштыру чарасы булып-дәреслектәге  күнегүләр, беренчел мәгълүмат белән эшләү күнекмәләрен тәэмин итүче методик аппарат;коммуникатив универсаль уку гамәлләрен формалаштыру чарасы булып  эшне парлап, кечкенә төркемнәрдә оештыру хезмәт итә.

Оставить комментарий