Дәрес башламы

— Исәнмесез, укытучы апа!

Исәнмесез, иптәшләр!

Татар телен өйрәнергә

Без һәрвакыт әзерләр!

Абагага бага-бага,

 башым бәрдем баганага.

Андый төймә Ләбибәдә дә бар,

 Нәдидә дә бар.

Очып йөри, кошчык,

     -Чыпчык,  чыпчык,  чык,  кошчык.

     Очып чык,  чыпчык,  чык,кошчык!

Аз – маз  алдап  өйрәнгәч,

    Алдарны  да  алдаган.

    Алдап  алты  адым  да

    Алга  китә  алмаган.

Йомабикә — Елак бикә

    Йокысыннан Елап тора.

    Йосыф исә Егет менә –

  егылса да җырлап тора.    

    Мич башында биш мәче,

Биш мәченең биш башы.

Биш мәченең биш башына

 Ишелмәсен мич ташы.

Оставить комментарий