Мотивация почмаклары

Эш дәфтәрләре өчен мотивация почмаклары.  Укучы һәр эшләгән эшеннән соң күмәчне (пончик) буйый. 5 күмәч буялганнан соң журналга «5» куела.