Аттестациягә әзерләнәбез!

Тестовые задания для учителей татарского языка и литературы   Мәктәптә әдәбият укытуның максаты: а) укучыларга әхлакый һәм эстетик тәрбия бирү; б) укучыларга әдәби белем һәм мәгълүмат бирү, күнекмәләр формалаштыру; в) укучыларны татар әдәбияты белән таныштыру; г) әдәби әсәр анализларга өйрәтү.   Укучыларга әхлак тәрбиясе бирү – а) дәрестә аерым бер әхлак сыйфатлары хакында сөйләшү оештыру; … Читать далее Аттестациягә әзерләнәбез!