Дидактик материаллар

Сүз төзелеше.   1.Кушымчаларның нинди булуына карап, сүзләрне ике төркемгә бүл: * дуслык, җәйге, гөлнең, ташлы, якка, гөлле, җәйдән, ташта, якташ.   Тамыр сүздән файдаланып, таблицаны тутыр: Тамыр сүз   Ясагыч кушым. сүз Кушма сүз Парлы сүз Көн       Баш       Тимер              Түбәндәге сүзләрне кулланып, … Читать далее Дидактик материаллар