ТР Мәгариф законы

ТР Законы № 36-ЗРТ, 04.06.2004 «Мәгариф турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2004 елның 28 апрелендә кабул ителде 1 статья. «Мәгариф турында» 1993 елның 19 октябрендәге 1982-XII номерлы Татарстан Республикасы Законына (Татарстан Югары Советы Җыелма басмасы, 1993, Ө10; Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 1997, Ө8-9; 2002, Ө2) түбәндәге … Читать далее ТР Мәгариф законы